1. Minimalno korišćenje vozila je 24 sata i ne može se dijeliti na manje periode, a počinje od trenutka preuzimanja vozila.

2. Korisnik (u daljem tekstu NAJMOPRIMAC) ne može iznajmiti vozilo ukoliko nije položio vozački ispit najmanje dvije godine ranije. Pored važeće vozačke dozvole NAJMOPRIMAC mora pokazati na uvid i ličnu kartu, a strani državljani pasoš, ID, vozačku dozvolu, a moraju imati i garanta iz Trebinja. Garanta takođe treba da imaju sva lica koja nisu iz Trebinja.

3. Prilikom preuzimanja vozila ostavlja se dogovoreni depozit, a dani najma plaćaju se unaprijed. Depozit se vraća nakon povratka vozila.

4. Pri povratku vozila dozvoljen je jedan sat zakašnjenja, nakon čega se naplaćuje dodatni dan.

5. Produženje najma rentiranog vozila moguće je najkasnije 24 sata prije roka predviđenog za njegov povratak. Svojevoljno zadržavanje vozila preko dogovorenog roka bez znanja NAJMODAVCA smatra se krivičnim djelom otuđenja, te se dalje postupa po zakonu.

6. Na području grada Trebinja, tj. do 5 km, dostava vozila je besplatna, a svaki dodatni kilometar se naplaćuje po dogovoru. Preuzimanje i vraćanje vozila izvan radnog vremena naplaćuje se dodatnih 12,00 KM.

7. Svaki slučaj udesa ili oštećenja vozila u toku najma NAJMOPRIMAC mora prijaviti nadležnom policijskom organu odmah na licu mjesta gdje se udes ili oštećenje dogodilo. Pored toga, NAJMOPRIMAC je dužan da obezbijedi policijski zapisnik.

8. Nadoknadu za sva oštećenja vozila koja su nastala njegovom krivicom snosi NAJMOPRIMAC.

9. NAJMOPRIMAC se ovim ugovorom obavezuje, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, da neće koristiti vozilo:

a) pod uticajem alkohola ili droga;
b) u protivzakonite svrhe;
c) za obuku vozača;
d) za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica;
e) za učestvovanje u sportskim moto-priredbama.

10. Ovim ugovorom NAJMOPRIMAC se obavezuje:

a) da neće bez saglasnosti NAJMODAVCA vršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu;
b) da će snositi troškove goriva;
c) da će održavati i čuvati vozilo i da će ga vratiti u stanju u kakvom ga je preuzeo.

U slučaju da NAJMOPRIMAC vrati prljavo vozilo naplaćuje se pranje po tarifi mjesnih praonica.

11. NAJMOPRIMAC je dužan da plati sve kazne koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila. U slučaju neprijavljivanja, kazne će biti dostavljene putem organa bezbjednosti (policije).

12. NAJMOPRIMAC je dužan da navede cilj svog putovanja ukoliko se ono odnosi na prelazak granice van prostora BiH.

13. NAJMOPRIMAC je dužan da prilikom parkiranja vozila potraži prikladno i sigurno mjesto i da nikad ne ostavlja ključeve u vozilu, što znači da vozilo obavezno treba zaključati a dokumente i ključeve ponijeti sa sobom. U protivnom, ako se NAJMOPRIMAC ne pridržava ovih uslova, u slučaju nestanka vozila snosi punu materijalnu štetu, to jest dužan je NAJMODAVCU isplatiti odštetu u punom iznosu.

14. Nestanak vozila u slučaju krađe treba odmah prijaviti najbližoj policijskoj stanici i obavijestiti NAJMODAVCA, a NAJMOPRIMAC je obavezan da obezbijedi policijski zapisnik.

15. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, NAJMOPRIMAC je odgovoran za:

– štetu učinjenu na vozilu koju je on ili drugi vozač, koga je on ovlastio, učinio pod uticajem alkohola ili droga;
– štetu prouzrokovanu namjerno ili usljed grube nemarnosti u vožnji;
– štetu načinjenu u momentu kada vozač nije imao važeću vozačku dozvolu;
– krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano i obezbijeđeno alarmom.

16. NAJMOPRIMAC se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese NAJMODAVCA i njegovog osiguravajućeg društva tako:

a) što će zabilježiti imena i adrese svih učesnika i svjedoka nezgode;
b) što neće napustiti oštećeno vozilo dok ga ne skloni sa mjesta nezgode i ne obezbijedi njegovu privremenu sigurnost;
c) što će u slučaju većeg oštećenja na vozilu ili ako u nezgodi ima povrijeđenih lica (čak i ako je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policijskih organa;
d) što će podnijeti pismeni izvještaj u poslovnici NAJMODAVCA.

17. Propusti li NAJMOPRIMAC da u slučaju nezgode ispuni sve uslove iz člana 16 ovog ugovora, odgovaraće za sve posljedice i štete koje bi NAJMODAVAC zbog tog propusta imao.

18. U slučaju da se NAJMOPRIMAC ne pridržava uslova iz prethodnih članova ovog ugovora obavezuje se da NAJMODAVCU nadoknadi svu štetu koja bi iz tog proizašla, a čiji iznos utvrđuje NAJMODAVAC.